menuclose

Privacy Verklaring

 

Lera Fotografie hecht veel belang aan de Bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van deze site wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze diensten te kunnen bieden, bijvoorbeeld uw emailadres of postadres. Deze gegevens vertrekt u zelfs aan ons.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

We maken gebruik van de volgende gegevens: uw voor- en achternaam,  namen van uw kind (eren) en soms leeftijd (t.b.v. gezinsfotografie op locatie), uw adresgegevens, uw mobile nummer, uw e-mail adres, uw internetbrowser en apparaat type, uw locatiegegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

In sommige gevallen wordt er informatie gedeeld over hoe de bevalling en /of zwangerschap is verlopen of de gezondheid van uw of uw familielid. Deze informatie verloopt via de email.

Wat doen wij met uw gegevens?

  • Verwerken t.b.v. financiële administratie
  • Contact houden met u indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Om u te informeren bij wijzigingen
  • Om producten af te leveren
  • Lera fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
  • Lera Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaart?

Lera Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten te verlenen. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

In geen geval zal Lera Fotografie uw gegevens verkopen aan een derde partijen of anderszins exploiteren, tenzij u daarin uitdrukkelijk toestemt.

Cookies en andere technieken

Lera Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Plus analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Cookies zijn kleine verwijzingen die door de Internet-browser op de pc van de gebruiker worden vastgelegd, met als doel om het gebruik van het internet te versnellen. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. Wij wijzen u er op dat het accepteren van een cookie niet betekent dat wij toegang krijgen tot uw computer of andere persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen, maar dit kan wel betekenen dat bepaalde functies dan niet goed meer werken. ​

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar Lera fotografie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lera Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarbij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor meer informatie of opmerking kunt u contact met ons opnemen:

Lera Fotografie

Meer en Duin 207

2163 HE te Lisse

Tel: 06-34781412

Volg mij op instagram